Praktijk Marianne Welie
Volg je hart want dat klopt

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling kan ik wellicht het beste omschrijven als ‘jezelf uit de doeken doen’ oftewel ‘ontvouwen’. Maar wat wordt er nu precies uit de doeken gedaan? Een antwoord hierop is nog niet zo eenvoudig, want dit kan immers voor iedereen anders zijn. Wat wel duidelijk is, is dat het gaat over kwaliteiten, vaardigheden, waarden, dromen en idealen, die echt bij je passen, die jou maken tot wie je bent.

Carl Jung was er zelfs
van overtuigd, dat “het zo volledig mogelijk verwerkelijken van wat er in je zit”, het belangrijkste doel in ons leven is.
Maar wat nu, als je in de loop der jaren niet meer precies weet wat wel of niet van jou is?
Als je niet meer weet waar je nu precies voor wilt gaan in het leven. Als je je eigen waarden, normen en wensen niet meer kunt onderscheiden van het allegaartje aan waarden en normen, dat je je onbewust van anderen hebt toegeëigend of opgedrongen hebt gekregen?

Een antwoord vinden op deze vragen, valt nog niet mee. Grote kans dat je in een denkmolen terecht komt.
Ik kan je ondersteunen in dit proces.
Samen gaan we het contact met jezelf herstellen. Het allegaartje door een zeef of filter halen. Hoofd, buik en hart weer verbinden tot een geheel, zodat je volledig potentieel weer zichtbaar wordt.
Een goede verbinding met jezelf en je levensdoel, maakt vitaal. Het is het vuur dat ons voortstuwt en ons levenspad richting geeft.