Praktijk Marianne Welie
Volg je hart want dat klopt

Werkwijze

Het klinkt wellicht vreemd maar mijn werkwijze is het best te vergelijken met die van een beeldhouwer.
De inspiratie voor deze vergelijking haal ik uit de werkwijze van de beroemde kunstenaar Michelangelo.
In zijn manier van werken besefte hij heel goed dat je als beeldhouwer niet je eigen beelden moet opdringen aan de steen, want elke steen heeft zijn eigen oer-eigen karakter. Voor zijn creaties luisterde hij heel goed naar de wijze waarop de steen zich gaandeweg aan hem toonde. Door aandachtig, geduldig en vol vertrouwen de steen te volgen, zag hij zienderogen hoe het kunstwerk zichzelf leek te scheppen.
Zelf bracht hij het in de volgende spreuk tot uiting:

"Ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo."
"Ik zag een engel in het marmer en beeldhouwde tot ik hem bevrijdde."


En hier sla ik de brug naar mijn eigen werkwijze.
Ik ga ervan uit dat elk mens waarmee ik mag werken uniek is. Ik begin dus beslist niet met mijn bijltje te hakken, maar ik stem me vooral aandachtig, geduldig en respectvol op mijn cliënt af. Gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden hierbij niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol, uniek geheel erkend.
Het aantal sessies is natuurlijk gerelateerd aan de hulpvraag, maar ik streef naar kortdurende trajecten. Uniciteit hoort maatwerk, dus daar ga ik voor!