Praktijk Marianne Welie
Volg je hart want dat klopt

Systemisch werk

Als we ons ecosysteem bestuderen, ontdekken we dat alle organismen met elkaar verbonden zijn door netwerken en relaties. Ze horen bij elkaar en beïnvloeden elkaar.

Systemisch Werk gaat ervan uit, dat ook elk mens beïnvloed wordt door het systeem waar je onderdeel van uitmaakt. Denk hierbij aan je eigen familie, het bedrijf waar je voor werkt, maar ook aan je school of sportclub.
Elk systeem kent onzichtbare basisprincipes/wetmatigheden en is voortdurend op zoek naar evenwicht. Om dit te bereiken is het belangrijk dat iedereen:

  • in het systeem zijn eigen plek heeft
  • erkenning krijgt
  • de juiste plek in de hiërarchie inneemt
  • balans ervaart in geven en nemen


Helaas is dit lang niet altijd het geval.
Er kan zich iets voordoen in het systeem dat veel impact heeft op alle betrokkenen.
Denk hierbij aan een ouder die jong komt te overlijden, een kind dat niet geboren is of gestorven, een noodlottig ongeval, een faillissement, uitsluiting, ziekte, een langdurig conflict, een oorlog, etc.
Hierdoor kunnen de basisprincipes verstoort raken en ontstaan er dynamieken die het systeem willen herstellen.
De oudste dochter neemt bijv. de plek van de overleden moeder in, de zoon draagt de verantwoordelijkheid van de afwezige vader. Of je cijfert jezelf weg, zodat je ouders aandacht kunnen besteden aan je gehandicapte broer.

Uit loyaliteit en liefde kan je (vaak als kind) iets voor een ander gaan dragen of op een plek van een ander gaan staan om het systeem weer in balans te brengen.
Hoewel de intentie heel goed is, is het niet goed om te doen. Het innemen van een plek die niet de jouwe is, druist namelijk in tegen een belangrijk basisprincipe, met als gevolg dat je er vroeg of laat last van zult ondervinden.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem waarin we zijn opgegroeid. We hebben zowel bekrachtigende als beperkende patronen uit ons gezin meegenomen. Deze patronen kom je in je huidige leven weer tegen binnen nieuwe systemen zoals je relaties of je werk.

Systemisch Werk maakt je bewust van de plek die je in het verleden onbewust gekozen hebt in het krachtenveld van je familiesysteem. Je erkent en doorvoelt deze plek en laat los wat van de ander is. Vervolgens is er aandacht voor het erkennen en innemen van je eigen juiste plek.
Hiermee stel je grenzen, blijf je in verbinding en vind je meer rust in jezelf.

Voel je je snel schuldig, neem je structureel te veel verantwoordelijkheid op je en geef je meer dan je ontvangt? Heb je moeizame relaties, ben je erg kritisch op jezelf en anderen, heb je bewijsdrang of zie je dat je kinderen je patronen ook al overnemen?
Dan kan het interessant zijn om eens naar je eigen familiesysteem te kijken.