Praktijk Marianne Welie
Volg je hart want dat klopt

ACT-therapie

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.
In de ACT training leer je je anders te verhouden met ongewenste gevoelens en negatieve en ondermijnende gedachten. Iedereen is er wel van doordrongen dat pijn, verdriet, frustratie, ondermijnende en negatieve gedachten onlosmakelijk verbonden zijn met ons leven. Toch is het voor velen heel verleidelijk om deze emoties en gedachten resoluut naar de achtergrond te verbannen en de confrontatie ermee uit de weg te gaan. We zijn ons echter doorgaans niet bewust, dat dit "controle-proces" veel energie kost. Willen we immers in staat zijn "iets" te onderdrukken, dan moet er juist veel aandacht en energie heen, anders lukt het niet deze gevoelens/gedachten "eronder" te houden.
In de ACT training leer je het verschil ervaren tussen het hakken met de strijdbijl en het heffen van de witte vlag.
Kern van ACT is de overtuiging dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
Mijn ACT opleiding heb ik gevolgd bij Gijs Jansen.

Touwtrek-metafoor:
Als het monster in de afbeelding rechtsboven op deze pagina staat voor alles wat je liever niet wilt ervaren (gedachten, gevoelens, pijn, omstandigheden), vraag je dan eens af wat die strijd je oplevert.
Het touw loslaten, is de essentie van ACT?
In feite is het vechten met je pijn en ongemak vergelijkbaar met het touwtrekken met een monster. Je denkt dat je van de rand in het ravijn valt als je niet hard genoeg trekt/vecht. Maar hoe harder jij trekt, hoe harder het monster trekt.