wie ben ik?
voor wie?
mindfulness
gestalttherapie
training
zingeving
tarieven
links
literatuur
Praktijkgegevens

Wat is gestalttherapie?

De gestalttherapie is ontwikkeld door Fritz en Laura Perls. Haar voornaamste bronnen liggen in de waarnemingspsychologie (Köhler), de veldtheorie (Lewin), de fenomenologie (Merleau-Ponty) en de antropologie (Buber). 

 

Gestalttherapie is een praktische therapievorm, die ervan uit gaat dat een mens meer tevreden en gelukkig is naarmate hij zijn behoeften meer bevredigt. 

Een heel eenvoudig voorbeeld.

Je hebt honger (behoefte=voeding), je gaat op zoek naar voedsel, je eet een boterham en voelt je weer tevreden.

Of, je hebt het koud, (behoefte= warmte), je gaat in een warm bad liggen en voelt je weer lekker.

 

Nu heeft een mens heel veel behoeften en helaas verloopt het proces om hieraan te voldoen niet altijd zo vlekkeloos.

Stel je hebt behoefte aan liefde, maar je durft je hart niet meer te openen voor een nieuwe liefde, omdat je een nare ervaring hebt opgedaan in het verleden, dan wordt het al gecompliceerder. Je zult een hele trukendoos aanleggen om het gemis aan liefde te compenseren.

Misschien stort je je in vele wisselende, oppervlakkige contacten; word je een verstokt vrijgezel; of stort je je overmatig op je carrière, zodat je het gemis minder voelt.

In dit proces van behoefte naar bevrediging, zit dus "een onderbreking". Zo noemen we dat in de gestalttherapie. Er ligt een versperring op de weg. De behoefte wordt niet bevredigd en het compensatiegedrag vreet energie, maar maakt niet gelukkig en soms zelfs ziek.

 

Nu kan het zijn dat in bovenstaand voorbeeld mijn cliënt zich ervan bewust is, dat hij zich niet meer durft te geven aan een nieuwe liefde, maar het kan ook zijn dat hij zich dit niet bewust is.

Het kan ook voorkomen dat de behoefte als het ware "misvormd" wordt. Zodra hij behoefte voelt aan liefde, wordt dit gevoeld als honger en gaat hij steeds meer eten. Maar hij zal geen bevrediging vinden, omdat dit niet zijn werkelijke behoefte is.

 

Mijn belangrijkste taak als therapeut is dan ook jou te begeleiden op je pad naar je eigen behoeften.

Zodra je dit pad onderbreekt, zal ik mijn vakkennis inzetten om je bewust te maken van je eigen onderbrekingen, zodat je ze kunt erkennen, herkennen en ontmantelen.

 

Vele therapievormen streven naar meer bewustzijn. Zo ook gestalttherapie. Toch onderscheidt gestalttherapie zich van vele anderen, omdat ze nog een stap verder gaat of beter gezegd weer een stap terug zet naar het geheel; balans in denken, voelen en handelen. De verworven inzichten worden bewust geintegreerd met het gevoelsleven, anders beklijft het niet, zul je er niet naar handelen en zal er geen structurele verandering plaatsvinden.  

 

Voor wie?

Voor iedereen die de  behoefte heeft om aan zichzelf te werken. Hier kunnen duizenden beweegredenen aan ten grondslag liggen. Om er enkele te noemen;

 1. gebrek aan vitaliteit
 2. innerlijke onrust
 3. zelfontplooing
 4. psycho somatische klachten
 5. gevoelens van minderwaardigheid of onzekerheid
 6. contact problemen
 7. perfectionisme
 8. zich angstig voelen
 9. problemen met het voelen of uiten van boosheid
 10. relatieproblemen (partner/kind/collega/baas/familie)
 11. onverwerkte rouw

Therapie wordt vaak gerelateerd aan zwaar en moeilijk, maar het is vooral een boeiend proces waarin ik cliënten vaak met een zucht van verlichting hoor zeggen, dat had ik veel eerder moeten doen.  

 

 

Marianne Welie